Ανάπτυξη Client/Server, Web και ασύρματων εφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων (Lansa), στις πλατφόρμες Windows, iSeries, AS/400 και Web.


Δημιουργία Εφαρμογών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πελατών.


Ποιότητα και Τεχνολογία


bulletΥψηλό επίπεδο Τεχνικού Προσωπικού
bulletΧρήση σύγχρονων εργαλείων (Case Tools, Visual Tools, Γλώσσες 4ης Γενεάς κλπ)
bulletΠολυετής πείρα και γνώση σε πολλούς τομείς της αγοράς (SuperMarket, Συστήματα Warehouse Management, Ταμειακή και Εμπορική Διαχείριση, Κοστολόγηση, Λογιστική, Τράπεζες, Εμπορία Αγαθών, Αμοιβαία Κεφάλαια, Εταιρίες Αυτοκινήτων, κλπ)
bulletΠολυετής πείρα και γνώση ανάπτυξης λογισμικού για τα Συστήματα iSeries, AS/400 και Windows XP/2000.

Δυνατότητες


bullet Η ανάπτυξη λογισμικού γίνεται με χρήση σύγχρονων εργαλείων βάσει των αναγκών του Πελάτη
bullet Ανάπτυξη Multi-platform εφαρμογών
bullet Ενσωμάτωση των εφαρμογών σε υπάρχοντα συστήματα
bullet Υποστήριξη των πελατών μετά την εγκατάσταση του λογισμικού
bullet Εκπαίδευση των χρηστών στις εφαρμογές