Ταχύτητα σε Client/Server εφαρμογες


Το Lansa Open διευκολύνει τη γρήγορη μεταφορά πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ PC-based client εφαρμογών και Server (LANSA) σε διάφορες πλατφόρμες όπως iSeries, AS/400, Windows NT/2000, UNIX και Linux.


Ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του LANSA Open είναι το LANSA Object Repository, το οποίο περιέχει όλα τα πεδία και πληροφορίες των αρχείων συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανόνων της επιχείρησης. Αυτό διασφαλίζει ότι όλες οι εφαρμογές PC είναι σύμφωνες με τους ίδιους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και ελέγχους της βάσης δεδομένων.


Με το ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών οι επιχειρήσεις για να είναι ανταγωνιστικές χρησιμοποιούν νέα εργαλεία και νέους τρόπους εκσυγχρονισμού. Το Lansa Open είναι το εργαλείο που σας δίνει το πλεονέκτημα να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί και να ανταποκριθείτε σε απαιτήσεις αλλαγών.


Έχοντας κεντρικοποιήσει τη βασική λογική και τους κανόνες των εφαρμογών στο object repository γίνεστε παραγωγικοί άμεσα. Κρατάτε τον έλεγχο της επιχείρησης στον Server και χρειάζεστε λιγότερο κώδικα στον Client. Όλα τα προγράμματα κληρονομούν ελέγχους των δεδομένων, υπολογισμούς, μετατροπές ημερομηνιών, μηνύματα λάθους, commitment control και referential integrity της βάσης δεδομένων χωρίς να χρειάζεται να κωδικοποιούνται στο κάθε πρόγραμμα και απλά η πρόσβαση στον Server γίνεται γρήγορα με τον Lansa Open.


Windows και iSeries


Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη απαίτηση για μια επιτυχημένη ενοποίηση Client εφαρμογής με iSeries και AS/400 ήταν να κατορθώσουν γρήγορους client to server χρόνους μεταφοράς δεδομένων.


Οι προγραμματιστές έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη επιλογή. Η υψηλή παραγωγικότητα πολλών Client εργαλείων χρειάζεται ODBC/JDBC οδηγούς. Μα αυτοί οι οδηγοί δεν διαθέτουν τη ταχύτητα των RPG προγραμμάτων.


Το Lansa Open παρέχει πολύ γρήγορη απόδοση η οποία ανταγωνίζεται τη ταχύτητα των RPG εφαρμογών. Επιταχύνει την ανάπτυξη με τα πολύ παραγωγικά του εργαλεία. Ο χρήστης του επικεντρώνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης και αφήνει την Client/Server πολυπλοκότητα στο Lansa.


Η δύναμη και η ασφάλεια της Lansa Server τεχνολογίας


Έχοντας σαν πλεονέκτημα τον έλεγχο της επιχείρησης από τον Server το Lansa Open αποτρέπει σίγουρα τη σκόπιμη ή μη αλλοίωση της βάσης δεδομένων. Αλλαγές στη βάση δεδομένων ή integrity rules δεν επηρεάζουν τη σταθερότητα των Client εφαρμογών. Ορίζοντας ελέγχους στον Server μειώνεις τον κώδικα στην εφαρμογή σου και διευκολύνεις τη συντήρηση της.


Η αρχιτεκτονική του Lansa ελαχιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο και βελτιώνει τη διαβάθμιση. Το Lansa Open διευκολύνει τη δημιουργία Database triggers και αποθηκεμένων διαδικασιών στο Server. Έτσι καθώς ο Server εκτελεί πολύπλοκες επεξεργασίες μεταξύ των εφαρμογών και της βάσης δεδομένων, οι Client εφαρμογές απαιτούν μόνο ένα σύνολο αποτελεσμάτων.


Χαρακτηριστικά
LANSA Open Options
bulletLANSA's fast and scalable middleware
bulletDynamic multi-tier client and server partitioning
bulletFast native iSeries and AS/400 data access
bulletCall 3GL or LANSA stored procedures

Choose any PC Tool that can Call a DLL

bulletPowerBuilder
bulletDelphi
bulletMicrosoft Access
bulletLotus Notes/Domino
bulletVisual Basic

Portable LANSA Stored Procedures, Triggers and Batch Programs

bulletWindows
bulletiSeries
bulletAS/400
bulletUNIX
bulletLinux
Portable LANSA Repository
bulletDomain integrity (data validations)
bulletReferential integrity
bulletError messages
bulletHelp messages
bulletDefault values
bulletField description and heading
bulletPortable stored procedures and event triggers
bulletPre-defined joins
bulletDate formatting
bulletVirtual fields
bulletSecurity
bulletMultilingual and DBCS

Clients Supported

bulletWindows 2000/XP
bulletCall from Windows clients or Windows server

Communications Protocols

bulletTCP/IP