LANSA Open για .NET


Το άνοιγμα του LANSA Repository στους Microsoft .NET Developers.


Το LANSA Open για .NET επιτρέπει στους Microsoft .NET Framework προγραμματιστές την εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες για απομακρυσμένους διακομιστές μέσω του LANSA Repository.


Από την ίδρυσή του, το LANSA Repository έχει προστατεύσει την ακεραιότητα των δεδομένων για χιλιάδες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το IBM i παγκοσμίως. Με LANSA Open για .NET, η LANSA φέρνει την παραγωγικότητα, την πειθαρχία, την ασφάλεια και τις επιδόσεις του Repository της στο .NET κόσμο. Με την αποθήκευση των επιχειρηματικών κανόνων των επιχειρήσεων κεντρικά στο LANSA Repository, τα IBM i και .NET προγράμματα μπορεί να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς επικύρωσης. Τα αποτελέσματα είναι μηδενική διπλογραφία του πηγαίου κώδικα, ενίσχυση της ασφάλειας, ταχύτερη απόδοση και καθαρότερα, πιο αξιόπιστα στοιχεία για τους IBM i οργανισμούς.


Κάθε μη LANSA εφαρμογή περιέχει πηγαίο κώδικα που επικυρώνει τα δεδομένα πριν την καταχώρηση, ενημέρωση, ή διαγραφή πληροφοριών από τη βάση δεδομένων. Ακόμη και αν οι κανόνες αυτοί είναι ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων των επιχειρήσεων, είναι συχνά διπλοί σε πολλά προγράμματα στις σημερινές πλατφόρμες με ανάμεικτα περιβάλλοντα. Δεν είναι μόνο ο εφιάλτης της συντήρησης τους, αλλά και η εμφάνιση αντιφάσεων στις επικυρώσεις των κανόνων καθώς και αστάθεια των εφαρμογών.


Στο LANSA, οι κρίσιμοι επιχειρηματικοί κανόνες για την διασφάλεια της ακρίβειας των δεδομένων, αποθηκεύονται σε κεντρικό επίπεδο, στα μεταδεδομένα του Repository και όχι στη βάση δεδομένων ή στην εφαρμογή. Αυτό κλειδώνει όλες τις επικυρώσεις του συστήματος, τους υπολογισμούς και άλλους επιχειρηματικούς κανόνες με την παροχή ενός εντελώς ανεξάρτητο Data Service Layer που διέπει την πρόσβαση σε όλη την βάση δεδομένων. Με το LANSA Repository, οι εν λόγω επιχειρηματικοι κανόνες, αλγόριθμοι και οι υπολογισμοί βρίσκονται εντός του Repository και δεν περιέχονται σε πολλά προγράμματα. Οι αλλαγές που έγιναν στους εν λόγω επιχειρηματικούς κανόνες, αλγόριθμους και υπολογισμους δεν απαιτούν τα client προγραμμάτa να γίνουν recompile ή να χρειαστούν redeploy, είτε ο client είναι μία .NET ή ΙΒΜ i εφαρμογή. Η εφαρμογή ενός Data Services Layer για το LANSA Open για .NET μειώνει δραματικά το χρόνο και το κόστος που συνδέεται με παραδοσιακούς τρόπους ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών.Αμεση και Ασφαλή Πρόσβαση σε Εσωτερικά Δεδομένα για Εξωτερικούς Συναιτέρους.


Το LANSA Open για .NET Data Service Layer επιτρέπει στα IT Τμήματα να ανοίγουν με ασφάλεια τα επιχειρησιακά τους δεδομένα και εφαρμογές σε διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές .NET εφαρμογές χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων. Για παράδειγμα, οι IBM i οργανισμοί που φιλοξενούν .NET ιστοσελίδες μπορούν τώρα να τις ενσωματώσουν μαζί με τα δεδομένα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες στον IBM i διακομιστή τους ώστε να παρέχουν στον πελάτη καλύτερες εμπειρίες. Ο καθένας με packaged .NET εφαρμογές που εκτελούνται ανεξάρτητες από τις IBM i εφαρμογές μπορεί τώρα να τις συνδέσει μεταξύ τους, να εξάλειψει τους πονοκεφάλους συγχρονισμού της βάσης δεδομένων και να προσφέρει μια ενιαία εκδοχή της αλήθειας στους τελικούς χρήστες. Οι κατασκευαστές μπορούν να απλουστεύσουν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχοντας στους πωλητές το Repository Data Access Layer, το οποίο επιτρέπει στον πωλητή με ασφάλεια να ενημερώνει πληροφορίες καθώς και εκτελεστικές επιχειρηματικές διαδικασίες στο IBM i του κατασκευαστή.


Ταχύτερη Μεταφορά Δεδομένων και Πληροφοριών.


Εξίσου σημαντικό, το LANSA Open για .NET υλοποιεί αυτόχθονη, σε επίπεδο εγγραφής, πρόσβαση μέσω κρυπτογραφημένης, ασφαλής σύνδεση. Η χρήση ιθαγενών, σε επίπεδο εγγραφής, πρόσβασης σημαίνει ότι οι .NET εφαρμογές που συνεργάζονται με μεγάλο όγκο DB2 δεδομένων θα εκτελούνται γρηγορότερα, αξιοποιώντας της IBM i δυναμικές δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων.


Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση των Ελεγκτικών Μηχανισμών.


Η LANSA Open για .NET σύνδεση δεδομένων κρυπτογραφεί και συμπιέζει κατά τη διαβίβαση δεδομένα μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή, προστατεύοντας έτσι τα ευαίσθητα δεδομένα από κινδύνους, όταν αυτά μεταφέρονται μέσω δυκτίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν στους πωλητές πακέτων λογισμικού και στις ομάδες εσωτερικής ανάπτυξης την ασφαλή και γρήγορη ενημέρωση IBM i πληροφοριών από .NET διασυνδέσεις.


Ευκολότερη διαχείριση πολλαπλών IT ομάδων ανάπτυξης.


Οι IT διευθυντές παλεύουν για τη διαχείριση ομάδων ανάπτυξης και για πολυπλατφορμικά σχέδια καθότι δεν υπάρχει ούτε ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε μεικτής ανάπτυξης περιβάλλόντα να μπορούν να μοιράζονται πόρους. Το LANSA Open για .NET επιτρέπει RPG, COBOL και .ΝΕΤ προγραμματιστές να επαναχρησιμοποίησουν επιχειρηματικές λογικές, κανόνες επικύρωσης και υπολογισμούς ανάμεσα στις .NET και IBM i εφαρμογές τους. Η διπλοτυπία του πηγαίου κώδικα επηρεάζει αρνητικά την συντήρηση της εφαρμογής και επιβραδύνει την ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής, επειδή οι προγραμματιστές συχνά επαναπρογραμματίζουν την ίδια επιχειρηματική λογική. Οι Διαχειριστές IT μπορούν να χρησιμοποιήσουν το LANSA Open για .NET ώστε να άρουν τα silos της ανάπτυξης, να μοιράσουν τους επιχειρηματικούς κανόνες, που διέπουν όλη την επιχείρηση, και τους πόρους σε όλα τα περιβάλλοντα ανάπτυξης και να βελτιώσουν την ταχύτητα και την ποιότητα της ανάπτυξης εφαρμογών.


Ελάχιστα Κοστοβόροι Μηχανισμοί για την παροχή υπηρεσιών Web.


Η Microsoft παρέχει εργαλεία για τη δημοσίευση των υπηρεσιών web τα οποία οι εταιρείες μπορούν να συνδυάσουν με το LANSA Open για .NET ώστε να εκθέσουν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που λειτουργούν σε έναν IBM i ως δικτυακές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει ανάγκη για την εφαρμογή των IBM web υπηρεσιών υποδομής στον ΙΒΜ i. Οι δικτυακές υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσουν το LANSA Open για .NET για την ανάκτηση των δεδομένων και / ή την εκτέλεση προγραμμάτων στον ΙΒΜ i και την επιστροφή της απάντησης στην υπηρεσία Web. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εντάξετε μία φόρμα εισόδου για παραγγελία σε μια ιστοσελίδα ή ένα SharePoint Portal. Η διαδικτυακή υπηρεσία θα συγκεντρώσει τα στοιχεία από την διαδυκτιακή φόρμα και θα περάσει τα στοιχεία στο LANSA Open για .NET. Το LANSA Open για .NET θα τρέξει το πρόγραμμα εισόδου για παραγγελία στον IBM i για να εισάγει τα δεδομένα. Αυτή η αρχιτεκτονική προσέγγιση σας παρέχει την δυνατότητα να επεκτείνετε την επίτευξη της γραμμής των επιχειρηματικών σας συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τους διακομιστές και τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται τα εν λόγω συστήματα.


Ακολουθώντας τα βήματα των άλλων LANSA προϊόντων, το LANSA Open για .NET είναι εύκολο στη χρήση και εφαρμογή, καθώς για .NET προγραμματιστές δεν απαιτείται η γνώση του IBM i, της DB2, ή του LANSA. Το προϊόν αποστέλλεται με κλάση βιβλιοθήκης βιομηχανικού προτύπου και περιλαμβάνει έτοιμα προς εκτέλεση δείγματα σε C # και VB.NET. Το LANSA Open για .NET δεν απαιτεί πρόσθετο LANSA λογισμικό να είναι εγκατεστημένο στο .NET σύστημα του πελάτη.Γιατί στην χρήση LANSA Open για .NET;


Οι εφαρμογές ζουν το περισσότερο μέρος της ζωής τους - μετά την πρώτη ανάπτυξή τους - σε κατάσταση συνεχούς τροποποίησης και επέκτασης. Κεντρικοποιώντας τους Κανόνες της εφαρμογής και επιτρέποντας στις .NET εφαρμογές πρόσβαση σε αυτούς, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προγραμματιστούν σε κάθε .NET πρόγραμμα και, το σημαντικότερο, έχετε μόνο να αλλάξετε το Επιχειρησιακούς Κανονισμούς στο Repository όταν απαιτείται αλλαγή - μικρότερο κόστος, λιγότερος χρόνος, λιγότερος κίνδυνος.


Οι Επιχειρησιακοί Κανονισμοί που είναι κεντρικοποιημένοι στο LANSA Repository είναι φορητοί. Είναι ανεξάρτητη από πλατφόρμα και βάση δεδομένων, επιτρέποντας στα .NET προγράμματα σας να έχουν πρόσβαση σε διάφορες μορφές Server και διαφορετικές βάσεις δεδομένων, χωρίς καμία αλλαγή κώδικα.


Το LANSA Open για .NET παρέχει τη δυνατότητα στις IT υπηρεσίες να ανοίγουν με ασφάλεια τα επιχειρησιακά δεδομένα και τις εφαρμογές τους σε διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές .NET εφαρμογές χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων. Για παράδειγμα, IBM i οργανισμοί που φιλοξενούν .NET ιστοσελίδες μπορούν τώρα να τις ενσωματώσουν στα δεδομένα και στις επιχειρηματικές διαδικασίες τους που υπάρχουν στον IBM i διακομιστή, ώστε να παραδώσουν μια καλύτερη εμπειρία στον πελάτη.


Ο καθένας με πακέτα .NET εφαρμογών που εκτελούνται ανεξάρτητα από τις IBM i εφαρμογές, μπορούν τώρα να τα συνδέσουν μαζί, εξαλειφοντας τους πονοκεφάλους του συγχρονισμού της βάσης δεδομένων και να προσφέροντας μια ενιαία εκδοχή της αλήθειας για τους τελικούς χρήστες.


Τώρα μπορείτε να επιλέξετε .NET εργαλεία ανάπτυξης για Interface του χρήστη σε επιχειρηματικές εφαρμογές που βασίζονται σε διακομιστή. Το LANSA Open για .NET παρέχει αυτή την ευελιξία για το Presentation Layer.


Για ISVs με LANSA λύσεις, το LANSA Open για .NET επιτρέπει τις υφιστάμενες LANSA λύσεις για να προσαρμοστούν από .NET προγραμματιστές. Οι πελάτες τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν .NET εργαλεία ανάπτυξης για να επεκτείνουν ή να ενισχύσουν μία LANSA-based λύση χωρίς την ανάγκη να κατανοήσουν ή ακόμη και να έχουν επίγνωση της υποκειμένης LANSA τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της λύσης.


Είναι εύκολο να Ξεκινήσετε..


Δεν είναι αναγκαία η γνώση LANSA για τη χρήση LANSA Open για .NET. Η κλάση βιβλιοθήκης βιομηχανικού προτύπου είναι απλή και περιλαμβάνει έτοιμα προς εκτέλεση δείγματα και σε C # και σε VB.NET γλώσσες. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία καμπύλη μάθησης για .NET προγραμματιστές.


Αν έχετε ήδη Visual LANSA, το μόνο που χρειάζεστε είναι το Microsoft Visual Studio, το LANSA Open για .NET DLL και την ηλεκτρονική τεκμηρίωση. Τίποτα άλλο δεν απαιτείται.


Εάν δεν είστε ήδη χώρος ανάπτυξης LANSA, θα πρέπει να εντοπίσετε και να καταρτίσετε ένα Διαχειρηστή του LANSA Repository για τη διαχείριση του περιβάλλοντος LANSA στο διακομιστή. Η υπόλοιπη .NET ομάδα σας χρειάζεται μόνο το LANSA Open για .NET κλάση βιβλιοθήκης και τεκμηρίωσης. Όλη η ομάδα είναι πλέον έτοιμη για να αρχίσει να χρησιμοποιεί το LANSA Open για .NET.


Χαρακτηριστικά
bulletΑνοίγει τα IBM i δεδομένα και τις εφαρμογές σε .NET προγραμματιστές σε ένα παραγωγικό και ασφαλές πλαίσιο διαχείρισης των δεδομένων με ταυτόχρονη επιβολή πειθαρχίας.
bulletΗ πειθαρχία της διαχείρισης δεδομένων επιβάλλεται με κεντρικά αποθηκευμένους επιχειρησιακούς κανόνες και λειτουργίες, συμπεριλαμβάνοντας επικυρώσεις δεδομένων, μηνύματα λάθους, αναφερόμενη ακεραιότητα, triggers βάσης δεδομένων και προερχόμενα (ή εικονικά) πεδία.
bulletΗ παραγωγικότητα έχει ενισχυθεί με την άρση της ανάγκης για ενσωμάτωση των επιχειρηματικών κανόνων και την επικύρωση των δεδομένων στις .NET εφαρμογές.
bulletΚαλέστε προγράμματα στον IBM i συμπεριλαμβανομένων των LANSA functions και programs γραμμένα σε RPG, COBOL ή Java.
bulletΔιαχειριστείτε (δημιουργία, ενημέρωση, διαγραφή) τις βάσεις δεδομένων στον IBM i από .NET προγράμματα, με τους επιχειρησιακούς κανόνες να εφαρμόζονται στη βάση δεδομένων.
bulletΠαρέχει πρόσβαση σε πολυγλωσσική και DBCS υποστήριξη.
bulletΠιο γρήγορο και πιο ασφαλές από το ODBC. Σε αντίθεση με τις βασικού πίνακα I/O εφαρμογές, όλες οι client εφαρμογές υπόκεινται αυτόματα σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας IBM i, επικύρωση δεδομένων και ελέγχους ακεραιότητας αναφοράς.
bulletΑσφαλής κρυπτογράφησης μεταξύ των Windows και του LANSA Repository χρησιμοποιώντας βιομηχανικού προτύπου DES ή Twofish.
bulletΠλήρες. NET CLR επαληθεύσιμη κλάση βιβλιοθήκης - Το LANSA Open για .NET δεν είναι μια front end κλάση βιβλιοθήκης σε μια μη συμμορφούμενη CLR WIN32 εφαρμογή.
bulletΔεν απαιτούνται γνώσεις LANSA από .NET προγραμματιστές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εξοικειωθούν με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την κλάση βιβλιοθήκης.
bulletSmall footprint - εγκαθίσταται ως ενιαίο DLL μέσα στις .NET εφαρμογές.
bulletΤυποποιημένη διαχείρηση λαθών, ανίχνευση και διαγνωστικές δυνατότητες.