Το Lansa για iSeries και AS400 είναι ένα εύκολο στη χρήση και εκμάθηση προϊόν ανάπτυξης εφαρμογών. Μπορείτε εύκολα να εμπλουτίσετε τις υπάρχουσες εφαρμογές σας και γρήγορα να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε νέα συστήματα. Ο χρόνος ανάπτυξης είναι κατά πολύ ταχύτερος από την RPG με τη 4ης γενιάς γλώσσα του Lansa.


Δημιουργήστε γρήγορα αποτελεσματικές εφαρμογές


Τα έτοιμα πακέτα σπάνια ικανοποιούν όλες τις ανάγκες. Το κόστος προσαρμογής ενός πακέτου σε RPG ή Cobol συχνά ξεπερνά κατά πολύ το κόστος της αρχικής αγοράς. Με το Lansa μπορείτε εύκολα να εμπλουτίσετε τα υπάρχοντα πακέτα ή να δημιουργήσετε νέα ολοκληρωμένα συστήματα.

Όποιος καταλαβαίνει την ουσιαστική χρησιμότητα των πεδίων και των αρχείων και έχει βασικές γνώσεις προγραμματισμού μπορεί να αναπτύξει εύκολα εφαρμογές με το Lansa. Με τη τεχνολογία object repository κεντρικοποιείτε τη βασική λογική και τους κανόνες των εφαρμογών και γίνεστε παραγωγικοί άμεσα.


Συντηρήστε εύκολα τις εφαρμογές σας


Το Lansa Object repository είναι το κλειδί για γρήγορη ανταπόκριση σε απαιτήσεις αλλαγών.

Κεντρικοποιώντας τη βασική λογική των εφαρμογών στο object repository τα προγράμματα κληρονομούν ελέγχους των δεδομένων, υπολογισμούς, μετατροπές ημερομηνιών, μηνύματα λάθους, commitment control και referential integrity της βάσης δεδομένων χωρίς να χρειάζεται να κωδικοποιούνται στο κάθε πρόγραμμα. Έτσι αυτές οι αλλαγές γίνονται μόνο σε ένα σημείο.

Έχετε λιγότερο κώδικα να γράψετε γιατί το Lansa αυτόματα δημιουργεί τις οθόνες και τις εκτυπώσεις και σας ενθαρρύνει να κεντρικοποιήσετε στο object repository τη βασική λογική και τους κανόνες των εφαρμογών σας.


Εύκολος σχεδιασμός νέων εφαρμογών


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Lansa Data Modeller για να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων από ένα λογικό μοντέλο.

Το Lansa σας παρέχει έτοιμα templates για βασικά προγράμματα εμπορικών εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας τα templates απαντάτε σε μια σειρά από ερωτήσεις και αυτόματα σας δημιουργεί το αντίστοιχο πρόγραμμα. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε και δικά σας templates που να ακολουθούν τα δικά σας standards.

Ο εμπλουτισμός των standard προγραμμάτων που δημιουργούνται από τα templates μπορεί να γίνει πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας τη 4ης γενεάς γλώσσα του Lansa RDML (Rapid Development and Maintenance Language).

Χαρακτηριστικά
iSeries and AS/400 Development Environment
bulletHost-based iSeries applications
bulletExtensions to existing iSeries applications
bulletPortable stored procedures
bulletLANSA Repository triggers
bulletRapid Internet, Intranet and Wireless applications with LANSA for the Web
bulletA2A and B2B integration through XML and Java services with LANSA Integrator
bulletNative Domino integration

Supports Active Object Repository

bulletDomain integrity and referential integrity
bulletError messages
bulletHelp messages
bulletDefault values
bulletField description and heading
bulletDate formatting
bulletExtended DB2 UDB event triggers
bulletPre-defined joins
bulletVirtual fields
bulletSecurity
bulletMultilingual, DBCS and RLTB
Rapid User Object Method (RUOM)
bulletObject-Oriented extensions to Chen E/R
bulletPrototype complete systems
bulletLogical data modeler using Chen E/R

Build

bulletComprehensive portable development language (RDML)
bulletPromptable syntax experts
bulletProgrammable templates
bulletAction diagram editor
bulletAutomatic screen and report generation
bulletScreen painter
bulletReport painter
bulletIBM CUA screen standard
bulletCompile to native RPG performance
bulletOnline client and remote server RDML debug
bulletChange control and team development
bulletAutomatic generation of documentation
bulletImpact analysis
bulletCall RPG and other 3GL programs
bulletCall ILE service programs