Το Lansa for the Web δημιουργεί εύκολα internet, intranet και ασύρματες εφαρμογές με ασφαλή πρόσβαση και ενημέρωση των δεδομένων. Με το e-business Framework του Lansa μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση των ιστοσελίδων σας χωρίς να χρειάζεται επαναπρογραμματισμός.


Πως δουλεύει το Lansa for the Web


Με την υψηλή γλώσσα προγραμματισμού του Lansa δημιουργούνται οι ιστοσελίδες HTML ή XHTML στο repository του Lansa και μπορούν να αλλαχτούν ή να εμπλουτιστούν μετέπειτα και από άλλα Web εργαλεία. Στις ιστοσελίδες μπορούν να μπουν graphic images, drop down combination boxes, radio buttons, check boxes και tables. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον LANSA WYSIWYG form painter για να τροποποιήσετε τα graphical components της Web εφαρμογής σας.


Το Lansa for the Web ενσωματώνει και τη δυνατότητα WAM (Web Application Modules). Τα WAM's χρησιμοποιούν μια τεχνολογία που διαχωρίζει τη λογική της εφαρμογής από την εμφάνιση της εφαρμογής με τη χρήση ενός ενδιάμεσου επιπέδου που λέγετε TSP (Technology Service Provider). Αυτή η τεχνολογία προστατεύει τη λογική της εφαρμογής από την εμφάνιση της εφαρμογής. Το Lansa for the Web διαχειρίζεται όλη τη πολυπλοκότητα των Web εφαρμογών: Transaction Manager (state, connection, time-outs, commit control, security), business rule validation, data conversion και integration με διαφορετικούς Web Servers και ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.


Χαρακτηριστικά

User Interface Options

bullet HTML and ECMA Javascript
bullet XHTML
bullet Web services
bullet Java Applet integration

Rapid Development

bullet Centrally define secure business rules
bullet Productively define logic in LANSA's award-winning HLL and Object Repository
bullet Separate business logic from the user interface using Web Application Modules
bullet WYSIWYG form painter for simplified layout design, DHTML menus and CSS support
bullet Back-key and forward-key enablement

Integrated Transaction Manager

bullet Connections
bullet Timeouts
bullet Commit control
bullet Security

Web Server Communications Options

bullet CGI
bullet Java Servlets
bullet Microsoft IIS Plug-in

Deployment Platforms

bullet Single, multiple and mixed tiers
bullet Web server tier: iSeries, AS/400, Windows, UNIX and Linux
bullet Data server tier: iSeries, AS/400, Windows, UNIX and Linux

Supported Web Servers

bullet IBM HTTP server
bullet Microsoft IIS
bullet Apache

Supported Server Integration

bullet IBM WebSphere Application Server
bullet Java Servlet integration

LANSA for the Web Edge Server

bullet Facilitates the communications between an HTTP server running in front of a firewall to LANSA On Demand solutions running behind a firewall.
bullet Operating Systems supported: OS/400, Microsoft Windows, Linux on iSeries or Intel.