Ο Lansa Integrator παρέχει τη δυνατότητα συναλλαγών μεταξύ A2A (Application to application) και Β2Β (Business to business) χρησιμοποιώντας XML και Java Services.


Με τον Lansa Integrator μπορείτε να έχετε συναλλαγές με τους εμπορικούς συνεργάτες σας , ανεξάρτητα από πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας bi-directional ΧML και άλλα data formats. Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας Java Services με εφαρμογές Lansa, C, RPG και Cobol.


Τι μπορεί να κάνει ο Lansa Integrator?

bullet Αυτοματισμός παραγγελιών μεταξύ παραγωγού και διανομέα δυναμικά συνδέοντας ERP συστήματα.
bullet Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΑΤΜ's και Τραπεζικών Συστημάτων.
bullet Ενσωμάτωση Java-based εφαρμογής πιστωτικής κάρτας σε σύστημα καταχώρησης παραγγελιών.
bullet Αποστολή και λήψη XML συναλλαγών μεταξύ προμηθευτών και διανομέων.
bullet Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ασύρματων συσκευών και Server
bullet Χρήση Web services τρίτων διαμέσου SOAP.
bullet SOAP διασύνδεση σε υπάρχουσες λειτουργίες εφαρμογών.
bullet Διασύνδεση ετερογενών CRM και back-office συστημάτων διαμέσου XML σε MQSeries.
bullet Ασφαλή έγγραφα PDF διαμέσου e-mail για συμβάσεις (digital certificates και password protected)
bullet Ενημερώσεις μέσω SMS για συναλλαγές παραγγελίας ή διανομής σε πραγματικό χρόνο.
bullet Και πολλές άλλες πρακτικές εφαρμογές...

Μια λύση για όλες τις διασυνδέσεις


Κάποιοι από τους συνεργάτες σας μπορεί να χρησιμοποιούν XML ή EDI για ανταλλαγή δεδομένων, άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούν πιο βασικά format όπως Excel Spreadsheets ή Flat files. O Lansa Integrator είναι μια λύση που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορα format επικοινωνίας.


Πως δουλεύει ο Lansa Integrator


Dynamic Transactions

Μπορείτε να στείλετε δεδομένα απευθείας από τους πελάτες ή τους προμηθευτές διαμέσου XML ή άλλων format αρχείων. Ο Lansa Integrator δέχεται τα δεδομένα, τα ελέγχει, στέλνει μια απάντηση πίσω και δημιουργεί τη συναλλαγή στη back-end εφαρμογή σας.


SOAP wizard

Ο SOAP wizard είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει τη χρήση Web services από JSM. Ο Lansa Integrator Agent και τα Server SOAP services σας επιτρέπουν να καλέσετε ή να προσφέρετε Web services με ευκολία.


Integrating with Java

Για Java Classes τρίτων ή τις δικές σας, ο Java Service Manager διαχειρίζεται κάθε πολύπλοκη εργασία ή πρωτόκολλο και το απλοποιεί σε εντολές. Ο προγραμματιστής που χρησιμοποιεί Lansa ή κάποια άλλη 3ης γενιάς γλώσσα το μόνο που χρειάζεται είναι να κατανοήσει τη χρήση των εντολών του Java Service Manager και όχι να είναι ειδικός στην Java.


Visual XML wizard

O Visual XML wizard σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τα χαρακτηριστικά των XML's schemes ή των XML εγγράφων σε πεδία και λίστες του Lansa.Κατόπιν ο XML wizard αυτόματα δημιουργεί stylesheets που χρησιμοποιούνται για να μετατρέπει την εισερχόμενη XML σε πεδία και λίστες του Lansa ή να μετατρέπει τα πεδία και τις λίστες του Lansa σε εξερχόμενη XML.


User agent

O User agent αυτοματοποιεί B2B συναλλαγές με απλά format όπως spreadsheets και αρχεία κειμένου ή και XML αρχεια. Καταχωρείτε δεδομένα σε Windows Clients και στέλνετε τα αρχεία σε Remote Hosts.


Remote Function Invocation

To Remote Function Invocation (RFI) είναι μια έτοιμη λύση που κάνει την απομακρυσμένη πρόσβαση τόσο εύκολη σα να γράφατε κώδικα για ένα τοπικό αντικείμενο. Οι προγραμματιστές γράφουνε σε τοπικά objects τα οποία κάνουν τις αλλαγές αυτόματα σε απομακρυσμένα Host objects, η επικοινωνία μέσω δικτύου είναι αυτόματη.

Το RFI είναι κατά πολύ γρηγορότερο του JDBC - η κίνηση στο δίκτυο είναι μικρότερη και είναι ευκολότερη η συγγραφή κώδικα.


Χαρακτηριστικά

Business Process Management

bullet Easily integrate Java services with LANSA and 3GL on iSeries, AS/400, Windows, UNIX and Linux
bullet Shipped Java services for A2A and B2B integration including data transformation
bullet Easily integrate additional custom services
bullet XML and EDI document parsing, generation, transformation and support for compiled style sheets (XSLT/translets)
bullet Real-time data integration and batch data exchange capabilities
bullet LANSA Repository for metadata management
bullet LANSA HLL for productive process logic definition
bullet Event recognition and trigger capabilities
bullet Visual XML Wizard maps XML schemas and XML documents to LANSA and 3GL data
bullet User Agent Java client uploads files to remote host using FTP, HTTP or MQSeries

LANSA Integrator Architecture

bullet Java Service Manager (JSM) provides an interface for calling Java services
bullet Consistent OO deployment for all services
bullet Fast and scalable multi-threading in single JVM
bullet Property editor
bullet Secure HTTPS, FTPS and other open standards
bullet Extensive tracing for debug and audit

iSeries and AS/400 Specific Services

bullet Native services support data queue, message queue and user space communication
bullet Read/write documents stored locally on IFS

Data Format Services

bullet File formats include CSV, XLS, TSV and TXT
bullet Supports ASC X12 and UN/EDIFACT EDI file formats and SEF (Standard Exchange Format) Editor
bullet Embedded XML parser with XML editor
bullet Automatically generates XSL style sheets for transformation
bullet LANSA working list services

Transport Services

bullet Supported transport layers include MQSeries, SMTP, POP3, HTTP, HTTPS, SOAP, FTP and FTPS
bullet JSM Direct HTTP service extension for inbound and outbound Web services, SOAP and user-defined B2B transactions
bullet Supports EDI-INT (AS2 certified), AS3 and EDI
bullet Supports secure SMTP email

Remote Application Services

bullet Remote Function Invocation (RFI) middleware for Java developers
bullet SQLService to access remote SQL databases

Other Services

bullet PDF services to create text and graphical PDF documents
bullet SMS Service to send SMS messages via SMTP or HTTP
bullet ZIP Service to create and extract archive files and directories