Το Visual Lansa παρέχει ένα IDE περιβάλλον σε Windows όπου μπορείτε να αναπτύξετε εφαρμογές για πολλές πλατφόρμες. όπως Windows, iSeries, AS/400, Unix, Linux και ασύρματες συσκευές.


To Visual Lansa χρησιμοποιεί μια κοινή βάση για τους κανόνες των εφαρμογών (repository) και μια γλώσσα 4ης Γενιάς για ανάπτυξη Client και Server προγραμμάτων. Ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να αναπτύξει Internet και Client/Server εφαρμογές χρησιμοποιώντας μια μόνο γλώσσα προγραμματισμού, ανεξαρτήτως την πλατφόρμα. Εύκολη στην εκμάθηση και χωρίς να χρειάζεται να ξέρετε τις τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης των εφαρμογών για την κάθε πλατφόρμα.


Το Visual Lansa προσφέρει:

  1. Χρήση ενός ενιαίου περιβάλλοντος ανάπτυξης για σύγχρονες εφαρμογές χωρίς τη πολυπλοκότητα των νέων τεχνολογιών (Java, XML,...)
  2. Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών ταχύτερα και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.
  3. Ενοποίηση με άλλες εφαρμογές, όπου και αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας έτοιμες λύσεις διασύνδεσης.
  4. Εύκολη αλλαγή και εκσυγχρονισμός της εμφάνισης των εφαρμογών, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει η βασική δομή τους.
  5. Διασφάλιση των γνώσεων ανάπτυξης εφαρμογών από τις τεχνολογικές αλλαγές.

Προηγμένη ανάπτυξη εφαρμογών με απλότητα


Αναπτύσσετε και υλοποιείτε υψηλού επιπέδου Windows και Web εφαρμογές με πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων DB2/400 και ODBC- συμβατές βάσεις δεδομένων - χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία object repository του Lansa. Όποιος καταλαβαίνει την ουσιαστική χρησιμότητα των πεδίων και των αρχείων και έχει βασικές γνώσεις προγραμματισμού μπορεί να αναπτύξει εύκολα εφαρμογές Client/Server ή Web με το Lansa. Με τη τεχνολογία object repository κεντρικοποιείτε τη βασική λογική και τους κανόνες των εφαρμογών και γίνεστε παραγωγικοί άμεσα. Με το Visual Lansa ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί ένα εύχρηστο περιβάλλον όπου σχεδιάζει την εμφάνιση της εφαρμογής και τη λογική της.


Δοκιμή και υλοποίηση σε πολλές πλατφόρμες με ευκολία


Μπορείτε να αναπτύξετε εφαρμογή για ένα συγκεκριμένο σύστημα σήμερα, σε ένα iSeries ή Windows, και αύριο να χωρίσετε και να μεταφέρετε προγράμματα ή δεδομένα (χωρίς να αλλάξετε τον source κώδικα) σε διάφορες πλατφόρμες όπως iSeries, Windows, UNIX, Linux και Web. Μπορείτε να υποστηρίξετε 32-bit/64-bit iSeries as400 ή και ακόμα ασύρματες συσκευές με ένα μόνο source κώδικα.

Μπορείτε να κάνετε δοκιμές της εφαρμογής σας σε ένα απλό σύστημα Wiindows και μετά να τη μεταφέρετε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα τη χρειάζεστε.


Προηγμένη ενοποίηση εφαρμογών desktop


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Microsoft Word σαν μηχανισμό εκτύπωσης ή το Microsoft Excel για απεικόνιση και επεξεργασία στοιχείων καθώς και άλλες Windows εφαρμογές οι οποίες υποστηρίζουν τη τεχνολογία ActiveX.


Χαρακτηριστικά:

iSeries and AS/400 Specific Services

bullet Native services support data queue, message queue and user space communication
bullet Read/write documents stored locally on IFS
Visual LANSA Options
bulletAdvanced visual development environment
bullet Component-based OO development
bullet Dynamic multi-tier client and server partitioning
bullet LANSA's fast and scalable middleware
bullet Deployment tool for rapid just-in-time deployment
bullet Microsoft Visio integration via LANSA Visual Modeler
bullet Integrated Adaptive Server Anywhere database for development and testing
bullet Integrated Microsoft C/C++ compiler
bullet Rapid Internet, Intranet and Wireless applications with LANSA for the Web
bullet A2A and B2B integration through XML and Java services with LANSA Integrator

Development Environment

bullet Independent or team
bullet Windows 2000/XP using Adaptive Server Anywhere, Microsoft SQL Server and Oracle

Deployment Platforms

bullet Deploy to single- or multi-tier iSeries, AS/400, Windows 2000/XP, HP-UX, AIX, Sun Solaris and Red Hat Linux
bullet Use Windows 2000/XP clients
DBMS Support
bullet IBM DB2 on iSeries and AS/400 servers
bullet Sybase Adaptive Server Anywhere, Microsoft SQL Server and Oracle on Windows servers
bullet Oracle on UNIX and Linux servers
bullet Adaptive Server Anywhere on Windows clients

Standard LANSA Features

bullet Comprehensive portable application development language (RDML)
bullet Promptable syntax experts
bullet Programmable templates
bullet Portable distributed Object Repository
bullet Portable DB triggers and business rules
bullet Automatic screen generation
bullet Multilingual and DBCS
bullet Online client and remote server RDML debugger
bullet Internet development
bullet Configuration management

Visual LANSA Framework

bullet Rapidly prototype commercial applications without coding
bulletMS Outlook-style user interface
bullet Framework Code Assistant
bullet Generate Web or Windows applications