Στοιχεία για επικοινωνία

Τηλέφωνο:

+30 - 210 - 4022389


Φαξ:

+30 - 210 - 4022383


Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Οδός: Καλλιρρόης

Αριθμός: 85

Πόλη: Αθήνα

Νομός: Αττικής

Χώρα: Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός: 11745

2ος Όροφος


Ηλεκτρονική αλληλογραφία:

Γενικές Πληροφορίες: info [at] lansoft [dot] com [dot] gr

Υπεύθυνος στο Web: webmaster [at] lansoft [dot] com [dot] gr